De beheerstichting

Naast de vereniging bestaat er een beheerstichting met als doelstelling behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging door de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen.

De beheerstichting

Het stichtingsbestuur beheert de gebouwen, materialen, het terrein en alles wat daar mee samenhangt. Zij legt verantwoording af aan de vereniging.

Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 tot 4 algemene bestuursleden. De algemene bestuursleden zijn meestal een onderhoudscoördinator en vertegenwoordigers van de vereniging. De meerderheid van het stichtingsbestuur zal altijd lid zijn van de vereniging. Dit om te waarborgen dat de stichting altijd de vereniging zal blijven dienen.


Terug naar boven