Geschiedenis Scoutinggroep Karel de Stoute in vogelvlucht

Op 23 maart 1968 start de groep op de begane grond van het huidige restaurant Huize Duckenburg (zie tegel staflokaal van de groep): het voormalige buitenverblijf van Karel de Stoute.
Hopman Jan Fluit, vaandrig Peter Verheijen en vaandrig Martin de Boer zijn de initiatiefnemers van het eerste uur. Het drietal werd bijgestaan door het echtpaar Jan en Kitty Blokpoel die de staf verzorgde en hand- en spandiensten verleende.
De wijken Aldenhof en Malvert waren inmiddels gereed terwijl de rest van de huidige Dukenburg toen nog uit polderlandschap bestond. De groep startte met 9 jongens.

Uit het persoonlijk logboek van Jan Fluit.

Zaterdag 23 maart 1968
Vandaag voor de eerste maal met de leden van de nieuw op te richten verkennergroep gestart. Als H.K. zal voorlopig de kelder van huize Dukenburg dienst doen.

Aanwezig waren:

Staf Verkenners Vroeger Nu
Jan Fluit, hopman
Peter Verheijen,vaandrig
Martin de Boer, vaandrig
Willie Smeelen
Jos Kramer
Ben Ubeda
John Gielen
Jopie Albers
Eddie Blokpoel
Peter van de Pol
Jan Hoenselaar
Jan-Pieter Sch?
HuizeDukkenburg.jpg (86335 bytes)
nijm_huize_duk1.jpg (18684 bytes)

Deze middag werd er hard gewerkt aan het opruimen van de kelders en het witten van de muren. Ook deden we nog enkele behendigheidsspelen en een estafette met lege bierflessen die in de kelder lagen. Op het einde van de middag besloten wij dat de groep de naam: "Karel de Stoutegroep" zal krijgen.

De das

Als kleur van de groepsdas werd blauw gekozen, de kleur van de groepsdas van de oude groep van hopman Fluit te weten de St. Sebastiaangroep uit Arnhem. Later zou deze das vervangen worden door een schotse ruit, waarvan ook de groepsvlag werd gemaakt. Vele jaren later, toen deze das niet meer verkocht werd in de Scout-Shop, werd opnieuw de blauwe das ingevoerd.

Patrouilles

Vervolgens werden de patrouillenamen gekozen, te weten de Panters en de Arenden. Voorlopig werden de patrouilles als volgt ingedeeld:

Arenden: Panters: Marine blauwe das Schotseruit das
P.L. Ben Ubeda
A.P.L. Jos Kramer
Jopie Albers
Jan-Pieter
P.L. Eddie Blokpoel
A.P.L. Peter v.d. Pol
Willie Smeelen
Jan Hoenselaar
John Gielen.


Das

Groepsvlag

 

Uitbereiding

Medio 1968 oprichting eerste welpenhorde, daarna kwamen de gidsen en tot slot de kabouters. Aan het einde van het jaar 1968 telde de groep reeds 100 leden. Het was de enige scoutinggroep in Nijmegen die ook een meisjesafdeling had. In die tijd een unicum: jongens en meisjes in een groep. Overigens werd er niet gemengd gedraaid.

De verhuizing

In de winter van 1969/70 verhuisde de groep naar het toenmalige magazijn van de SRV-man Faber. De gebouwen waren van oorsprong varkensstallen met bijbehorend woonhuis. De bijgebouwen bestonden uit muren met nog wat restanten erop van wat vroeger een dak moet zijn geweest. Deuren en ramen ontbraken of waren verrot.

Het drinkwater werd tot de tachtigerjaren opgepompt uit de grond, van verwarming was geen sprake zodat er muurkachels moesten worden geïnstalleerd en de riolering bestond uit septictanks. Om de biologische afbraak van poep en pies niet te verstoren mochten er onder geen enkele voorwaarde chemische schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld chloor gebruikt worden. Gebeurde dat toch, doordat iemand een keer te enthousiast was geweest, dan was een van de mogelijkheden om de bioflora in de tanks weer te herstellen door het toevoegen van een kadaver van bijvoorbeeld een eend. Gezien het groepsgebouw aan een grote vijver ligt en er geen gebrek was aan levende eenden, en die gaan wel weer een keer dood, had de groep een constante natuurlijke aanvoer.

Soms raakten de toevoerbuizen wel eens verstopt door royaal gebruik van toiletpapier en maandverband e.d., en dan moesten we letterlijk in de stront gaan staan en wroeten om de verstopping op te heffen.
Maar ook aan deze toestand is in de tachtigerjaren een einde gekomen en werd het groepsgebouw aangesloten, middels een vermaler en perspomp, op het openbare rioleringsnetwerk van de gemeente.
In de jaren negentig verdwenen als laatste de gaskachels en deed de centrale verwarming zijn intrede.

Anno 2003 beschikt de Karel de Stoutegroep, mede dankzij de nimmer aflatende inzet van het vrijwillige kaderleden, over een goed geoutilleerd groepsgebouw voorzien van alle comfort.

Hoogtijdagen

In haar hoogtijdagen (1978-1983) telde de groep inclusief kader en stichtingsbestuur 325 leden en bestond de groep uit de volgende speltakken:

Pivo-stammen:
- Posi pivo's
- Very Important Pivo Stam (kortweg de VIP'S)
Afdelingen:
- Rowanafdeling RA 495 St. Joris
- Sherpa-afdeling SA 501 Super Nova
Verkennerstroepen:
- Remboldus de Doeckenburg troep (Troep 1)
- Udo de Boese troep (Troep 3)
- Ridder Lamert Zebars troep (Troep 2)
Gidsenvendels:
- Heksenvendel
- Vogelzangvendel
Welpenhordes:
- Sioniehorde
- Mowglihorde
- Messoeahorde
Kabouterkringen:
- Trollenkring
- Weermannetjeskring

De Bevers, toen een nieuwe speltak voor kinderen van 5 t/m 6 jaar, werd in 1987 opgericht.

Hoogtepunten

. ZK 1978 België Recht) 10 jaar
. ZK 1993 België Recht) 25 jaar
. ZK 1998 Duitsland (Kellberg - Vulcan Eiffel) 30 jaar
. ZK 2003 Luxembourg Wiltz 35 jaar
. GZWK 2008 Almelo - Flintstones 40 jaar

 

Waarderingstekens

De volgende waarderingstekens van Scouting Nederland werden uitgereikt aan de kaderleden van de Scoutinggroep Karel de Stoute:

Het zilveren waarderingsteken:
Het bronzen waarderingsteken:
De Gilwell Woodbadge, het enige vaardigheidsinsigne voor kaderleden, werd behaald door:

Terug naar boven