De vereniging

Dagelijks bestuur

De Vereniging heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een groepsbegeleider. Samen met alle teamleiders vormen zij het "algemeen bestuur".

Algemeen bestuur

Het algemene bestuur, wat wij ook wel de teamleidersraad noemen, behartigt de spelprogramma’s van Scouting, bereidt de vergadering van de Groepsraad voor, geeft uitvoering aan en controleert op de uitvoering van de door de Groepsraad genomen besluiten.

Speltakken

Een speltak bestaat meestal uit 20-30 jeugdleden. Elke speltak heeft een spelteam (4-6 stafleden), waarvan één leid(st)er is aangesteld als teamleid(st)er.

De verschillende spelteams stellen het programma van hun speltak samen en zorgen voor een onderlinge taakverdeling om hun speltak soepel te laten lopen. Elk lid heeft een even grote inbreng en verantwoordelijkheid. De teamleid(st)er vertegenwoordigt het team naar buiten en draagt tevens de eindverantwoordelijkheid.

Groepsraad

Het algemene bestuur bereidt het beleid van de groep voor, de Groepsraad neemt de beslissingen.

In de Groepsraad hebben zitting:
  • Alle leidingleden en bestuursleden van de vereniging;

Terug naar boven