Wat zijn de kosten?

De vrijwilligers van Scouting Karel de Stoute voeren gedurende het jaar verschillende financiële acties uit om voor u de kosten te kunnen drukken. Helaas zijn deze opbrengsten niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Daarom vragen wij een bijdrage in de vorm van contributie van onze leden. In principe werken wij met automatisch incasso, mits u daar geen principiële bezwaren tegen heeft.

Lid worden / inschrijfgeld

 • De eerste vier zaterdagen kan uw zoon/dochter gratis kijken bij de speltak.
 • Vervolgens kan uw zoon/dochter definitief lid worden door het invullen van het inschrijfformulier.
 • Dit formulier is verkrijgbaar bij de speltakleiding. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €25,00.
 • Met het inschrijfgeld worden de kosten van insignes en de groepsdas gedekt.
 • Het bij de speltak behorende uniform moet u zelf aanschaffen. Informatie hierover kunt krijgen bij de speltakleiding. Het dragen van de officiële uniformbroek is optioneel.

Stichting leergeld

In steeds meer gezinnen is het niet meer haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of de muziekles. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, de teamgeest wordt vergroot, leren zich te handhaven in een groep, te winnen en te verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur “leergeld” voor betalen.

Stichting Leergeld Nijmegen ondersteunt door te adviseren en/of door financiële hulp te verstrekken in de vorm van betalingen aan clubs/verenigingen.

Kijk voor meer informatie op: http://www.stichtingleergeldnijmegen.nl

Contributie

 • De contributie bedraagt €12,00 per maand per lid. De contributie gaat in op het moment van inschrijving.
 • In de maandelijkse contributie is een bijdrage opgenomen voor drie weekendkampen per kalenderjaar.

Weekendkampen

In de maandelijkse contributie is een bijdrage opgenomen voor twee weekendkampen in het voorjaar en één weekendkamp in het najaar. Soms komt het voor dat er meer weekendkampen gehouden worden. In dat laatste geval wordt een bijdrage van €12,50 per weekendkamp gevraagd.

Zomerkampen

De kosten van een zomerkamp bedragen:

 • Bevers: €60,00
 • Welpen: €90,00
 • Scouts: €90,00
 • Rowans & Sherpa’s: €100,00

De Rowans & Sherpa's kiezen voor kun zomerkamp vaak voor een bestemming in het buitenland. Met € 100 euro gaat dit helaas niet lukken. Daarom hebben zij verspreid over het jaar een aantal financiële acties waarmee zij extra geld verdienen. Met deze extra inspanning kunnen ze toch naar het buitenland en daar hun stoere plannen werkelijkheid laten worden.Terug naar boven