Routetechnieken met een kompas

Vectorroute met vaste noord pijl

Vectorroute met vaste noord pijl Deze route is een lange lijn met allemaal uitstekende pijlen (zie voorbeeld). Aan een kant van de lijn is een dubbele pijl getekend die aangeeft waar het noorden is. Langs de lijn geven de pijlen aan in welke richting ten opzichte van het noorden moet worden gelopen/gefietst. Het eerste kruispunt is diegene die het dichtst bij de noordpijl is getekend, de rest ligt opvolgorde langs de lijn. De tekening van deze route laat dit alles wat duidelijker zien. Is uitgewerkt bijvoorbeeld:

Vectorroute met draaiende noordpijl

Vectorroute met draaiende noordpijl Bij deze route wordt per kruispunt een noordpijl en een routepijl gegeven. De routepijl geeft aan hoe de te lopen weg staat ten opzicht van het noorden.

Helicopterroute

Helicopterroute De helicopterroute is een variant op de vectorroute. Het grote verschil schuilt in het feit dat de vectoroute is getekend langs een rechte lijn, terwijl deze route draait rondom een vast punt. Vanuit dat ene punt wijzen allerlei pijlen in de rondte. De pijl met een dubbele poot is de noordpijl. De andere pijlen staan elk voor een kruispunt langs de route. De richting van een pijl ten opzichte van de noordpijl geeft aan in welke kompasrichting je moet gaan op die kruising. Je begrijpt dat alle pijlen zijn genummerd aangezien de verschillende kruispunten kriskras door elkaar heen staan.

Bolletjesroute

Bolletjesroute Bij deze routetechniek wordt van elk kruispunt aangegeven in welke windrichting de weg ligt die moet worden ingegaan.
Voor de vier hoofdwindstreken (noord, zuid, oost, west) zijn er vier standaard tekens. Door deze tekens te combineren kun je bijvoorbeeld ook een richting als zuid-zuidwest uitbeelden.

Bolletjes-pijltje route met kompas

Bolletjes-pijltje route met kompas De bolletjes-pijltje route geeft per kruispunt de kompaskoers van de weg die je daar inslaat.
De informatie wordt beperkt tot de richting van de weg die je moet gaan volgen. Of je daarbij op een kruising, een T-splitsing, of een rotonde staat is informatie die onbekend blijft.
Het bolletje stelt de kompasroos voor. De kompaskoers van de weg die je in moet slaan, wordt aangegeven met het pijltje dat aan het bolletje vastzit.
De bovenkant van het blad geeft het noorden aan. De volgorde wordt ook hier met nummers aangegeven.

Kruispunt-noordpijlroute

Kruispunt-noordpijlroute Bij deze routeaanduiding wordt in het plaatje van het kruispunt niet aangegeven waar je vandaan komt.
In elke tekening staat een pijltje op de weg waar je in moet gaan. Naast de tekening staat een noordpijl.
Met een kompas leg je de tekening naar het noorden en de pijl wijst aan welke weg je in moet.


Routetechnieken zonder kompas

Kruispuntenroute

Bij de kruispuntroute zijn alle apart kruispunten weergegeven in de vorm van een tekeningetje van het kruispunt van boven gezien.
In het kruispunt is een pijl getekend. Deze onderkant van de tekening is de weg/richting waar de hikers vandaan komen.
Het verloop van de pijl geeft aan hoe er over deze kruising moet worden gelopen. Op het plaatje staat een voorbeeld. Je komt van de plaats waar het bolletje staat en je moet, zoals de pijl laat zien rechtsaf.

Er zijn twee manieren van kruispuntenroutes:

- Het kruispunt is getekend. In het kruispunt staat een pijl (zonder bolletje) die aangeeft waar je heen moet. De weg waar je vandaan komt staat onderaan in het plaatje.
- Het kruispunt is getekend. In het kruispunt staat een pijl die aangeeft waar je heen moet en het bolletje geeft aan waar je vandaan komt. De weg waar je vandaan komt, hoeft nu niet onderaan in het plaatje te staan het bolletje geeft immers aan waar je vandaan komt.
Kruispunten
Kruispunten

Kruispunten-pijltjesroute

Kruispunten-pijltjesroute Dit is een variant op de kruispuntroute. Nu is niet het hele kruispunt om de pijl heen getekend, maar zijn de zijwegen deel van de pijl.
Ook hier begint de weg waar je vandaan komt met een bolletje en is de weg waar je in moet aangegeven met een pijlpunt.

Stripkaart

stripkaart Een stripkaart is een verticale lijn met links en rechts horizontale of schuine dwarsstrepen. De verticale lijn is de route die je moet lopen. De dwarsstrepen zijn de wegen waar je niet in moet gaan. Je begint je route beneden aan de verticale lijn. Je gaat omhoog langs die lijn in de richting van het doel, helemaal bovenaan de lijn. Elke keer dat er een streepje aan de rechterkant van de lijn staat laat je een weg aan je rechterkant liggen. Die weg die je laat liggen ligt dus rechts van de lijn tussen de weg waar je vandaan komt en die waar je in gaat. Ditzelfde geldt natuurlijk omgekeerd voor een streepje aan de linkerkant.

Oleaat

aleaat Een oleaat is een lijn die de route weergeeft die je gaan volgen. De oleaatlijn is altijd op schaal weergegeven.
Het oleaat wordt samen gegeven met een stuk kaart waar het bij/ op hoort.
Op een doorzichtig stuk papier is een (kronkelige) lijn getekend. Het ene uiteinde van de lijn is het begin van de route. Vaak weet je waar dat beginpunt is, bijvoorbeeld omdat je daar begint met je tocht. Je legt het begin van de lijn op een stafkaart gelijk met het punt waar je je bevindt. Je moet het doorzichtige papiertje (het oleaat) dan zo draaien dat de lijn samenvalt met de wegen en paden op de kaart. De lijn geeft dan precies aan hoe je moet lopen/fietsen.
Met de aangegeven coördinaatlijnen, een opvallende bocht in de weg, of iets dergelijks, kun je het oleaat op de goede plaats op het kaartstuk leggen.
Om het moeilijker te maken kan het oleaat ook verkleind of vergroot zijn!

Bolletjes-pijltje route zonder kompas

Bolletje-pijltje kan ook op kruispuntroute lijken, alleen is er hier om de pijl geen kruispunt getekend. Je ziet dus alleen het bolletje waar je vandaan komt en hoe je moet lopen. Op het voorbeeld moet je dus naar rechts in dezelfde hoek als op de tekening. Het kan dus best zijn dat het hier niet gaat om twee wegen die elkaar kruizen, maar om een zevensprong. Je moet dus in ieder geval in een hoek van 90 graden naar rechts.
Je begrijpt dat zo'n plaatje als rechts te zien is in de praktijk op veel kruisingen past. Je zal dus met bolletje-pijltje als je eenmaal fout bent gelopen vaak nog een tijdje doorlopen voordat er zich een kruispunt voordoet waarbij de tekeningen niet meer kloppen. Wat dat betreft is bolletje-pijltje wat riskanter dan een kruispuntroute, maar bolletje-pijltje is natuurlijk wel een iets grotere uitdaging.
Bolletjes-pijltje route zonder kompas
Bolletjes-pijltje route zonder kompas

Terug naar boven