Seinen

Morse-codes

Om makkelijk berichten over te kunnen seinen heeft Samuel Morse in de
vorige eeuw de naar hem genoemde morsecode bedacht.
Bij deze code worden alle letters en cijfers weergegeven door een combinatie van punten.
(•) en strepen (–). De letters worden van elkaar gescheiden door middel van schuine strepen (/).
Bijvoorbeeld:
• • • / – • – • / – – – / • • – / – / • • / – • / – – • = Scouting

Hieronder staat het complete morsealfabet:
A • –
B – • • •
C – • – •
D – • •
E •
F • • – •
G – – •
H • • • •
I • •
J • – – –
K – • –
L • – • •
M – –
N – •
O – – –
P • – – •
Q – – • –
R • – •
S • • •
T –
U • • –
V • • • –
W • – –
X – • • –
Y – • – –
Z – – • •
1 • – – – –
2 • • – – –
3 • • • – –
4 • • • • –
5 • • • • •
6 – • • • •
7 – – • • •
8 – – – • •
9 – – – – •
0 – – – – –

E
·
T
-
I
·
A
-
N
·
M
-
S
·
U
-
R
·
W
-
D
·
K
-
G
·
O
-
H
·
V
-
F
·
 
-
L
·
 
-
P
·
J
-
B
·
X
-
C
·
Y
-
Z
·
Q
-
 
·
 
-
5
·
4
-
 
·
3
-
 
·
 
-
 
·
2
-
 
·
 
-
 
·
 
-
 
·
 
-
 
·
1
-
6
·
 
-
 
·
 
-
 
·
 
-
 
·
 
-
7
·
 
-
 
·
 
-
8
·
 
-
9
·
0
-

Het overzenden van een bericht in morsecode kan op verschillende manieren: door middel van licht, geluid, een vlag of radiosignalen.
In allen gevallen geven we voor een streep een lang signaal en voor een punt een kort signaal. Het einde van een letter wordt aangegeven met een pauze.
In een routeboekje tref je regelmatig aanwijzingen in morse aan. Soms is er sprake van een "vermomd" morsebericht: een rij appels en bananen, een rij bomen en stronken enzovoort enzovoort.
Het is daarbij niet altijd direct duidelijk wat nu de punten en wat nu de strepen zijn. Probeer het gewoon op allebei de manieren.
In het ene geval krijg je een goede zin, in het andere een heleboel wartaal. Zijn er coördinaten in morse gegeven dan kun je aan de hand van de coördinaatlijnen op de bijgeleverde kaart zien wat de punten en wat de strepen zijn.


Semafoorseinen

Semafoor werd vroeger vooral gebruikt op grote vliegdekschepen of op luchthavens.
Het was een snelle manier om berichten door te geven over een beperkte afstand, visueel contact is noodzakelijk bij de gebruik van semafoor.
Door de komst van nieuwe en meer betrouwbare communicatiemiddelen is het gebruik van semafoor volledig verdwenen.
Ook bij de scouts is het gebruik van semafoor niet echt populair, het is nochtans een plezante manier om berichtjes door te geven.
Het semafoor alfabel kun je eenvoudig in tabel vorm noteren, in elke kolom staat de vlag in de linkerhand onveranderlijk, terwijl de vlag in de rechterhand wijzigt van positie. Jammergenoeg staat de letters niet perfect alfabetisch. Volledig onderaan in de tabel staat het interval sein, deze geeft de spatie tussen twee woorden aan, elk woord in een semafoor bericht zal dus gescheiden worden door het interval teken.
 
semafoorseinen a semafoorseinen b semafoorseinen c semafoorseinen d semafoorseinen e semafoorseinen f semafoorseinen g
semafoorseinen h semafoorseinen i semafoorseinen j semafoorseinen k semafoorseinen l semafoorseinen m semafoorseinen n
semafoorseinen o semafoorseinen p semafoorseinen q semafoorseinen r semafoorseinen s semafoorseinen t semafoorseinen u
semafoorseinen v semafoorseinen w semafoorseinen x semafoorseinen y semafoorseinen z semafoorseinen intervalInterval


Terug naar boven